Ας γνωριστούμε

Η SYSCODE ΖΟΥΓΡΗ & ΣΙΑ O.E. είναι εταιρία πληροφορικής και ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης. Κύριος σκοπός της είναι η πλήρη μηχανογραφική κάλυψη των αναγκών της σύγχρονα αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Δραστηριοποιείται τόσο στην εμπορία τυποποιημένου λογισμικού, όσο και στην ανάπτυξη ειδικών (custom-made) εφαρμογών με εργαλεία νέας γενιάς.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001.Η μεγάλη εμπειρία των ιδρυτών, το σημαντικό πελατολόγιο, η μεγάλη όρεξη για δουλειά και η συσσωρευμένη δυναμική – γνώσεις, οδήγησαν την SYSCODE ΖΟΥΓΡΗ & ΣΙΑ O.E. σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες – και με μεγαλύτερη ανάπτυξη – εταιρίες του κλάδου.​


Κύριος γνώμονας είναι η παροχή άριστων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων – πελατών μας.

SYSCODE O.E.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 113 & ΠΙΤΤΑΚΟΥ 12Α

142 31

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
T +30 210 27 24 207 

+30 210 27 24 209
E info@syscode.gr